PRACOWNIA PLASTYCZNA
Pracownia realizuje szeroko rozumianą terapię poprzez sztukę. W programie terapeutycznym realizowanym w trzymiesięcznych blokach bierze udział po około 5 uczestników. Charakter zajęć jest zróżnicowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników. Obok tradycyjnych technik malarskich (akwarela, akryl, pastel) pojawiają się również takie, jak: linoryt, malarstwo ikonowe, witraż secesyjny oraz ceramika. Pracownia plastyczna bierze udział w przygotowywaniu kiermaszów z okazji różnych świąt, na których prezentowane są stroiki, kartki czy ozdoby świąteczne. Uczestnicy biorą udział w konkursach plastycznych, np. "Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga", w trakcie obchodów święta "Otwórzcie Drzwi Schizofrenii", w ramach festiwalu "Kocham Kraków z Wzajemnością", czy Krakowskich Spotkań Artystycznych Gaudium, gdzie często zdobywają różne nagrody i wyróżnienia. Dzięki różnego rodzaju wystawom (np. w Bibliotece na ul. Królewskiej, Galerii Sienna 5 czy w Galerii Willa Szpitala Neuropsychiatrycznego w Krakowie) uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego WTZ szerszemu gronu odbiorców, a tym samym umacniają w sobie poczucie dowartościowania. Uczestnicy pracowni biorą również udział w organizowanych plenerach malarskich np. w Owczarach, w kursach ceramiczno-witrażowych w Wieliczce, gdzie nabywają zupełnie nowe umiejętności, które później wykorzystują w trakcie zajęć plastycznych w WTZ. W ramach zajęć terapeutycznych uczestnicy odwiedzają też wystawy organizowane w Bunkrze Sztuki i galeriach krakowskich. Bardzo istotna dla działalności całej pracowni plastycznej jest współpraca ze sklepikiem cerkiewnym przy cerkwi kościoła prawosławnego w Krakowie. Dzięki tej współpracy uczestnicy poznają sztukę malowania ikon, a przez to zyskują nową wrażliwość i umiejętność szerszego spojrzenia na sztukę.

 

Copyright © 2008-2016 KUBA PŁAWNY