PRACOWNIA RĘKODZIEŁA
W zajęciach pracowni biorą udział grupy uczestników w trzymiesięcznych blokach zajęciowych preferujących różne techniki pracy rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzone są w bloku całodniowym z możliwością wyjścia na zajęcia dodatkowe. Każda z osób uczestniczących w zajęciach ma możliwość wypróbowania różnych technik pracy, nabywania nowych i rozwijania wcześniej już nabytych umiejętności tj.: haft ręczny, maszynowy, gobelinowy; robótki na szydełku i na drutach, koronka igłowa, rożne techniki tkackie, makrama, szycie maszynowe, szeroki zakres usług krawieckich, aplikacja, mozaika, jak i łączenia różnych technik pracy dla uzyskania lepszego efektu wykonywanych prac rękodzieła artystycznego. Praca dostosowywana jest do możliwości i umiejętności poszczególnych uczestników. Celem prowadzonych zajęć jest zachęcanie uczestników do własnej inicjatywy w planowaniu swojej pracy, do ponoszenia odpowiedzialności za swoją pracę, za miejsce pracy, do dokładności i precyzji przy wykonywaniu powierzonych zadań, do wysuwania i wykonywania własnych propozycji pracy. Bardzo ważnym elementem procesu terapeutycznego jest nawiązanie kontaktu i rozmowa umożliwiająca dobrą współpracę będącą niekiedy wyrazem nadziei na pomyślne rozwiązanie problemów naszych uczestników. Pracownia bierze czynny udział w wystawach i kiermaszach organizowanych przy okazji świąt, przygotowuje dekoracje z okazji uroczystości okolicznościowych, świąt i zabaw, występów teatralnych. Z działalności pracowni rękodzieła artystycznego warto podkreślić udział prac naszych uczestników w wystawie zorganizowanej przy ulicy Brackiej w Krakowie z okazji Ogólnopolskich obchodów Dnia Solidarności Chorych na Schizofrenię, a także fakt, iż prace, które powstały w pracowni rękodzieła zostały zakupione przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W przyszłości mamy zamiar rozszerzyć warsztat naszej pracy poprzez wprowadzenie nowych, ciekawych i użytecznych technik pracy rękodzielniczej.

 

Copyright © 2008-2016 KUBA PŁAWNY